جاروی مرکزی ۴P.1400/5000

جاروی مرکزی ۴P.1400/5000

مختصات فنی جاروی مرکزی ۴P.1400/5000   مدل دستگاه ۴P.1400/5000 جنس بدنه ۰٫۸m فلزی Cm ابعاد دستگاه ۱۰۵*۴۴*۴۴ نوع رنگ پودری براق-چرمی قدرت مکش موتور ۳(۱٫۴kw)-2.6 Hp تکنیک مکش سیکلونیک ولتاژ مدار فرمان ۱۲v استارت گنجایش متعارف مخزن زباله کیسه دائمی ۳۰ لیتر متراژلوله گذاری برحسب قدرت موتور  طول ۱۵۰ متر

ادامه مطلب

جاروی مرکزی ۳P.1400/4500

جاروی مرکزی ۳P.1400/4500

مختصات فنی جاروی مرکزی ۳P.1400/4500 آرمیداس   مدل دستگاه ۳P.1400/4500 جنس بدنه ۰٫۸m فلزی Cm ابعاد دستگاه ۱۰۵*۴۴*۴۴ نوع رنگ پودری براق-چرمی قدرت مکش موتور ۳(۱٫۴kw)-2.6 Hp تکنیک مکش سیکلونیک ولتاژ مدار فرمان ۱۲v استارت گنجایش متعارف مخزن زباله کیسه دائمی ۳۰ لیتر متراژلوله گذاری برحسب قدرت موتور طول ۱۲۰ متر

ادامه مطلب

جاروی مرکزی +۲P.1400/4000

جاروی مرکزی +۲P.1400/4000

مختصات فنی جاروی مرکزی +۲P.1400/4000       مدل دستگاه +۲P.1400/4000 جنس بدنه ۰٫۸m فلزی Cm ابعاد دستگاه ۸۵*۳۳*۳۳ نوع رنگ پودری براق-چرمی قدرت مکش موتور ۱٫۴Kw – 1.8Hp تکنیک مکش سیکلونیک ولتاژ مدار فرمان ۱۲v استارت گنجایش متعارف مخزن زباله کیسه دائمی ۱۵  لیت متراژلوله گذاری برحسب قدرت موتور طول ۷۰ متر   برد هوشمند  

ادامه مطلب

جاروی مرکزی ۲P.1400/4000

جاروی مرکزی ۲P.1400/4000

مختصات فنی جاروی مرکزی ۲P.1400/4000   مدل دستگاه ۲P.1400/4000 جنس بدنه ۰٫۸m فلزی Cm ابعاد دستگاه ۸۵*۳۳*۳۳ نوع رنگ پودری براق-چرمی قدرت مکش موتور ۱٫۴Kw – 1.8Hp تکنیک مکش سیکلونیک ولتاژ مدار فرمان ۱۲v استارت گنجایش متعارف مخزن زباله کیسه دائمی ۱۵  لیت متراژلوله گذاری برحسب قدرت موتور طول ۷۰ متر   برد هوشمند  

ادامه مطلب

جارو مرکزی P.1400/Mini

جارو مرکزی P.1400/Mini

مختصات فنی جاروی مرکزی P.1400/Mini   مدل دستگاه P.1400/Mini جنس بدنه ۰٫۸m فلزی ابعاد دستگاه Cm ۲۸*۲۸*۶۵ نوع رنگ پودری براق-چرمی قدرت مکش موتور ۱٫۴Kw-1.8Hp تکنیک مکش سیکلونیک ولتاژ مدار فرمان ۱۲v استارت کاربری مناسب همزمان سیستم تکواحدی گنجایش متعارف مخزن زباله کیسه داۀمی ۱۰ لیتر متراژ لوله گذاری برحسب قدرت موتور طول ۳۰ متر

ادامه مطلب

لوازم جارو مرکزی

لوازم جارو مرکزی