نمایشگاه های در حال اجرا و آتی

مبل نوروزی ۱۲ – ۱۶ بهمن ماه
سومین نمایشگاه نوروزی مبلمان ایران – تبریز
لباس و پوشاک ۲۶ بهمن – ۲ اسفند
سومین نمایشگاه پوشاک، کیف و کفش ایران – تبریز
مشاغل خانگی ۱۷ – ۲۴ اسفند ماه
چهاردهمین نمایشگاه مشاغل خانگی
SPRING SALE ۱۷ – ۲۴ اسفند ماه
بیست و سومین نمایشگاه فروش بهاره نوروز ۹۵ ایران – تبریز
. ۱ – ۳ اردیبهشت ماه
دومین نمايشگاه تخصصی ملزومات چرم، کیف و کفش ایران – تبریز
PLANEX ۷ – ۱۰ اردیبهشت ماه
دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه ای ایران – تبریز