جاروی مرکزی در اماکن مسکونی

جاروی مرکزی در اماکن مسکونی

جاروی مرکزی در اماکن مسکونی کوچک و بزرگ، برجها ،هتلها، محل های عمومی کارخانه ها، کارواش ها، نمایشگاهها، سینماها، بیمارستانها، پایانه ها، آزمایشگاهها، درمانگاههای پزشکی، دندانپزشکی و دیگر محل ها به کار می رود .

جاروی مرکزی متشکل ازسیستم مکنده استانداردی است که در محل های مناسبی مانند موتور خانه ، پارکینگ ، زیر زمین ، انباری و … نصب و توسط لوله های PVC از راه پریز های مکنده که در مکانهای مورد نیاز ساختمان نصب می شوند به لوله کشی و سیم کشی مدار فرمان راه می یابد .

هر زمان لوله خرطومی جارو به این پریز های مکنده متصل شود براحتی میتوان تمامی نقاط ساختمان را تمیز کرد.

لوله کشی جاروی مرکزی

۱-اجرای تاسیسات لوله کشی جاروی مرکزی ، همزمان با اجرای تاسیسات گاز و آب و فاضلاب در ساختمان صورت می گیرد.

۲-لوله ها باید از جنس PVC مرغوب با قطر ۵۰ میلیمتر وضخامت ۲٫۴ الی ۳ میلیمتر بوده و اتصالات نیز از نوع مرغوب باشند.

۳-باید توجه شود که در تمام طول مسیر لوله کشی که اصولا از بالا ترین قسمت ساختمان به سمت طبقات پایین صورت می گیرد، در هیچ قسمتی “سیفون” ایجاد نشود و به بیانی دیگر باید دقت شود تا امتداد مجدد لوله از پایین به طرف بالا اتفاق نیفتد.

۴-محل اتصال لوله های فرعی به اصلی باید به صورت افقی باشد.

۵-عبور لوله ها باید از کوتاه ترین مسیر انجام پذیرد و در مواقع برخورد با موانعی که احتمال ایجاد حفره در آنها وجود ندارد ، می توان برای عبور لوله از زانوهای مناسب با زاویه ۴۵ درجه استفاده کرد.

۶-بهتر این است که لوله اصلی از مسیرهای مستقیم عبور داده شود و به سمت انشعاب منحرف نگردد و همیشه لوله منشعب شده به سمت آن کشیده شود.

۷-محل نصب دستگاه جاروی مرکزی ترجیحا باید در پایین ترین نقطه ساختمان و در مکانهایی مانند موتورخانه، زیرزمین، پارکینگ، انباری و … باشد. محل نصب دستگاه باید در مجاورت پریز برق قرار باشد.در صورت تمایل می توان دریچه ای برای خروجی هوای دستگاه در نظر گرفت.

۸-محل نصب پریزهای مکنده را باید به صورتی انتخاب گردد که بتوان با استفاده از آن بیشترین سطح ممکن را پوشش داد. به طوری که در نهایت بتوان تعداد کمتری پریز نصب کرد و با کمترین تعداد پریز مکنده بیشترین سطح را نظافت نمود.

یک دیدگاه