تعیین نوع مصالح اجرای سیستم

جهت اجرای این سیستم از لوله های p.v.c با قطر ۵۰ میلی متر که این سایز سالیان زیاد در کشورمان نهادینه شده با ضخامت ۳-۲٫۷ میلیمتر بهمراه اتصالات کلا ۴۵ درجه با ضخامت ۳٫۲ میلی متر قابل ذکر است، زانوهای ۹۰ درجه فقط در قسمت پشت پریزها کاربرد دارند و نیز در زیر ستون پریزها و یا در بعضی مسیرهای دست گیر میتوان بجای زانوی ۹۰درجه از دو زانوی ۴۵درجه استفاده نمود، اتصال لوله به زانو و سه راهی ها توسط چسب p.v.c از نوع مرغوب و جهت سیم کشی از ۲ رشته سیم نمره یک افشان با غلاف p.v.c نمره ۱۳ یا کابل ( ۱*۲ ) استفاده نمود، مسیر عبور لوله ها بطور عمودی مانند شرایط اجرا دیگر تاسیسات از طریق رایزرها، داکت ها تا طبقات بصورت آزاد با نصب بست نگهدارنده و از داخل طبقات بصورت توکار از کوتاه ترین مسیر از طبقات تا محل نصب دستگاه در تحتانیترین قسمت ساختمان می باشد و سیم کشی نیز  حین لوله گذاری بطور موازی هر واحد مستقل انجام شده، پریزها شاسی گذاری و با درپوش مسدود میگردد و سیستم جهت اطمینان از اجرای درست توسط دستگاه تست مکنده مورد تست قرار می گیرد. سیستم پس از گواهی تایید لوله گذاری از کارفرما به موعد نصب دستگاه میرسد. دستگاه در محل نصب با گیره مشخص  به فاصله معمولا یک متر از کف تمام شده بر روی دیوار ثابت میگردد و توسط لوله خرطومی رابط به لوله گذاری ساختمان متصل می شود که این فاصله جدا کردن سطل دستگاه و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر آن را به کاربر آسان مینماید.

البته مانند تمامی اجراهای فنی موقعیت نصب دستگاه موارد استثناء هم دارد، بایستی در محل دستگاه یک عدد پریز برق مستقل برای هر دستگاه منتهی به فیوز ۱۶ آمپر در نظر گرفته شود، تکنسین باید پس از نصب دستگاه تمامی اطلاعات ضروری را جهت استفاده کاربر بصورت ساده و روان توضیح داده و برگ ضمانت نامه را تکمیل و پس از مهر و امضا تحویل نماید.