برد الکترونیکی جارو مرکزی آرمیداس

برد الکترونیکی جارو مرکزی آرمیداس

برد الکترونیکی جارو مرکزی آرمیداس

کادر متخصص جاروی مرکزی آرمیداس در خصوص برد الکترونیکی بیشترین حساسیت را به خرج داده است!

به طوریکه تمامی موارد ایمنی و کاربردی در سطح بالا لحاظ شده، برد الکترونیکی طراحی شده جهت راه اندازی، نیاز به محافظ برق شهری و غیره نداشته و تمامی موارد خواسته شده توسط برنامه نرم افزاری در میکرو کنترولر ( Atmega8) برنامه نویسی شده و کل سیستم بصورت ایزوله صاحب برترین کیفیت نسبت به موارد مشابه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربه کیفیت و تکنولوژی برتر با جاروی مرکزی آرمیداس

 

اعتبار ما اعتماد شماست!

یک دیدگاه

  • […] ۶-برد الکترونیکی: در ابن خصوص کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در سطح بالا در نظر گرفته شده است و جهت راه اندازی و استفاده سیستم برخلاف انواع مشابه نیازی به متعلقات محافظ برق شهری و غیره نمیباشد چرا که تمامی موارد با استفاده از کاملترین برنامه نرم افزاری و بهترین قطعات الکترونیکی لحاظ شده و کلیه مراحل کارکرد سیستم توسط برد الکترونیکی تحت کنترل بوده و عملکرد و بروز هرنوع موردی توسط نشانگر تعبیه شده در روی دستگاه مشخص و اعلام می گردد. […]